Left Right
Wat Doen We

Wat Doen We

Een geprotocolleerd verbetertraject

Een geprotocolleerd 4 fasen programma.

het Traject biedt een geprotocolleerd verbeterprogramma voor burgers die het niet lukt om volgens de algemeen geldende Nederlandse norm te leven.

het Traject bestaat uit vier fasen. Deze fasen hebben betrekking op een aantal verschillende leefgebieden: zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten.

  1. De erkenning
  2. De afzondering
  3. De normalisering
  4. De re-integratie

Elk van deze fasen kenmerkt een stap in het ontwikkelingsproces.
In de erkenning komt de cliënt onder ogen dat hij niet handelt volgens de norm.
In de afzondering komt de cliënt los van zijn oude, negatieve gedragspatroon.
In de normalisering leert hij nieuwe gewoontes aan.
In de re-integratie gewerkt aan een terugkeer naar de maatschappij.

Begeleiding en coaching

Gedurende het verbetertraject wordt de cliënt uitgebreid begeleid en gecoacht.
Hij of zij krijgt les in sociale vaardigheden en wordt geholpen om te leven volgens onze richtlijnen. Hierbij is het belangrijk dat de cliënt leert dat hij of zij zelf de controle heeft over de mate van geluk in zijn of haar leven.
Om de zoveel weken worden er voortgangsgesprekken gehouden waarbij de cliënt getoetst wordt in het naleven van zijn beoogde doelen.
Hierbij kijken we samen naar de voortgang en blijven we scherp op mogelijke verbeteringen.

De effectiviteit van het Traject.

De meest effectieve fase in het Traject is de afzonderingsperiode. In deze periode wordt de cliënt afgezonderd van de maatschappij waar hij de rust en ruimte krijgt om los te komen van oude gedragspatronen.
Hij wordt tijdens deze periode geobserveerd en bijgestuurd waar nodig.
De cliënt wordt teruggeworpen op zichzelf en heeft geen afleiding van de rest van de wereld. De locaties waarop deze afzondering plaatsvindt zijn zorgvuldig gekozen en verspreid over heel Nederland.
Deze brede spreiding is belangrijk om iedere cliënt in een gebied te plaatsen waarmee hij of zij nog geen enkele associaties mee heeft.
Alleen op deze manier is aanpassing mogelijk.

Voor de lengte van een verbetertraject bestaan geen wettelijke regels.
Een verbetertraject van enkele weken kan toereikend zijn voor iemand die slechts enkele jaren buiten de norm leeft, terwijl een verbetertraject van enkele maanden niet overdreven is voor iemand met een worstelingperiode van twintig of dertig jaar.

Uiteindelijk geloven wij erin dat iedereen in staat is zich aan te passen.