Left Right
Wat Is het Traject

Wat Is het Traject

De norm binnen handbereik

Samen voor gelijkheid!

Een gedoseerde variatie in de samenleving is goed.
Wanneer iemand echter teveel afwijkt van de norm levert dat allerlei problemen op. Bij deze persoon kan het gevoel ontstaan er niet bij te horen.

Het verbeterprogramma van het Traject leert mensen hoe zij hun rol als burger op een adequate manier moeten vervullen en geeft iedereen een kans om erbij te horen.

Het Traject

het Traject is medio 2014 opgericht als onderdeel van de ZPSI (Zorgroep Preventie Sociale Isolatie) met als doel het creëren van een samenleving waarin iedereen gelijk is. Hierbinnen doen we een beroep op het aanpassingsvermogen van de mens en geloven we dat verandering mogelijk is.

We hanteren algemene richtlijnen die zijn opgesteld om de uniformiteit in de samenleving te stimuleren zodat de ongelijkheid afneemt en niemand meer buiten de boot hoeft te vallen.

Een stabiele samenleving

Als we op de juiste manier leren wat passend gedrag is jegens anderen creëren we een stabiele samenleving waarin iedereen leeft in eenheid.

Dit geheel leidt tot een gelukkiger bestaan waarin de kans groot is dat sociaal contact wordt gestimuleerd en golven van eenzaamheid, depressies en andere psychologische aandoeningen vroegtijdig onderdrukt worden.

 

Succes

Na deelname aan het Traject ervaren onze cliënten de vrijheid te zijn wie ze willen zijn zonder dat ze hun medemens in de weg zitten.

Dat is het Traject!